0

CONNECT WITH US

CALL US 1319

ริธึ่ม รัชดา-ห้วยขวาง
ขาย
ขาย ฿ 4,700,000

45.79 ตร.ม.

1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ทิศเหนือ 1 ที่จอดรถ
ริธึ่ม รัชดา-ห้วยขวาง
ขาย
ขาย ฿ 3,840,000 เช่า ฿ 18,000

36.69 ตร.ม.

1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ทิศเหนือ 1 ที่จอดรถ
ริธึ่ม รัชดา-ห้วยขวาง
ขาย
ขาย ฿ 6,150,000 เช่า ฿ 18,000

51 ตร.ม.

1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ทิศใต้ 1 ที่จอดรถ
ไลฟ์ รัชดาภิเษก
ขาย
ขาย ฿ 3,900,000

38.8 ตร.ม.

1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ทิศใต้ 1 ที่จอดรถ
ไลฟ์ รัชดาภิเษก
ขาย
ขาย ฿ 4,650,000 เช่า ฿ 16,500

46.24 ตร.ม.

2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ทิศเหนือ 1 ที่จอดรถ
ไลฟ์ รัชดาภิเษก
ขาย
ขาย ฿ 5,500,000 เช่า ฿ 20,000

46.5 ตร.ม.

2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ทิศเหนือ 1 ที่จอดรถ
ไลฟ์ แอด รัชดา - ห้วยขวาง
ขาย
ขาย ฿ 3,499,000 เช่า ฿ 17,000

40 ตร.ม.

1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ทิศตะวันตก 1 ที่จอดรถ
ไลฟ์ แอด รัชดา - ห้วยขวาง
ขาย
ขาย ฿ 3,332,000

41 ตร.ม.

1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ทิศตะวันตก 1 ที่จอดรถ
ไลฟ์ แอด รัชดา - ห้วยขวาง
ขาย
ขาย ฿ 4,200,000 เช่า ฿ 16,000

46 ตร.ม.

1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ทิศเหนือ 1 ที่จอดรถ
เซ็นทริค รัชดา-ห้วยขวาง
ขาย
ขาย ฿ 3,390,000

32 ตร.ม.

1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ทิศตะวันออก 1 ที่จอดรถ
เซ็นทริค รัชดา-ห้วยขวาง
ขาย
ขาย ฿ 3,530,000 เช่า ฿ 10,000

27 ตร.ม.

1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ทิศใต้ 1 ที่จอดรถ
เซ็นทริค รัชดา-ห้วยขวาง
ขาย
ขาย ฿ 3,270,000 เช่า ฿ 17,000

26 ตร.ม.

1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ทิศตะวันตก 1 ที่จอดรถ
ไอดีโอ รัชดา-ห้วยขวาง
ขาย
ขาย ฿ 6,000,000 เช่า ฿ 23,000

61 ตร.ม.

2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ทิศเหนือ 1 ที่จอดรถ
ไอดีโอ รัชดา-ห้วยขวาง
ขาย
ขาย ฿ 2,600,000 เช่า ฿ 10,000

26 ตร.ม.

สตูดิโอ ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ทิศใต้ 1 ที่จอดรถ
ไอดีโอ รัชดา-ห้วยขวาง
ขาย
ขาย ฿ 3,190,000 เช่า ฿ 18,000

35 ตร.ม.

1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ทิศใต้ 1 ที่จอดรถ
ไดมอนด์ รัชดา
ขาย

ไดมอนด์ รัชดา

ห้วยขวาง
ขาย ฿ 4,450,000 เช่า ฿ 15,000

50 ตร.ม.

2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ทิศเหนือ 1 ที่จอดรถ
ไดมอนด์ รัชดา
ขาย

ไดมอนด์ รัชดา

ห้วยขวาง
ขาย ฿ 4,545,000 เช่า ฿ 15,000

49.21 ตร.ม.

2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ทิศเหนือ 2 ที่จอดรถ
ไดมอนด์ รัชดา
ขาย

ไดมอนด์ รัชดา

ห้วยขวาง
ขาย ฿ 3,500,000 เช่า ฿ 25,000

50 ตร.ม.

2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ทิศเหนือ 1 ที่จอดรถ
เอ็กซ์ที ห้วยขวาง
ขาย
ขาย ฿ 7,000,000 เช่า ฿ 19,000

34.41 ตร.ม.

1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ทิศใต้ 1 ที่จอดรถ
เอ็กซ์ที ห้วยขวาง
ขาย
ขาย ฿ 3,990,000

34.97 ตร.ม.

1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ทิศใต้ ที่จอดรถ