0

CONNECT WITH US

CALL US 1319

แอชตัน อโศก
ขาย
ขาย ฿ 9,700,000 เช่า ฿ 35,000

35 ตร.ม.

1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ทิศตะวันตก 1 ที่จอดรถ
แอชตัน อโศก
ขาย
ขาย ฿ 8,950,000 เช่า ฿ 20,000

30 ตร.ม.

1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ทิศตะวันตก 1 ที่จอดรถ
แอชตัน อโศก
ขาย
ขาย ฿ 8,690,000 เช่า ฿ 28,000

31 ตร.ม.

1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ทิศตะวันตก 1 ที่จอดรถ
เอดจ์ สุขุมวิท 23
ขาย
ขาย ฿ 5,390,000 เช่า ฿ 25,000

30.35 ตร.ม.

1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ทิศตะวันตก 1 ที่จอดรถ
เอดจ์ สุขุมวิท 23
ขาย
ขาย ฿ 16,250,000 เช่า ฿ 50,000

60.26 ตร.ม.

2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ทิศตะวันตก 1 ที่จอดรถ
เอดจ์ สุขุมวิท 23
ขาย
ขาย ฿ 8,000,000 เช่า ฿ 38,000

43.24 ตร.ม.

1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ทิศตะวันตก 1 ที่จอดรถ
โนเบิล รีโคล
ขาย
ขาย ฿ 14,300,000

68.17 ตร.ม.

2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ทิศตะวันออก 1 ที่จอดรถ
โนเบิล รีโคล
ขาย
ขาย ฿ 12,800,000

62.25 ตร.ม.

2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ทิศตะวันออก 1 ที่จอดรถ
โนเบิล รีโคล
ขาย
ขาย ฿ 6,450,000 เช่า ฿ 33,000

35 ตร.ม.

1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ทิศเหนือ 1 ที่จอดรถ
ดิ เอส อโศก
ขาย
ขาย ฿ 9,900,000 เช่า ฿ 30,000

47.05 ตร.ม.

1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ทิศตะวันตก 1 ที่จอดรถ
ดิ เอส อโศก
ขาย
ขาย ฿ 14,490,000 เช่า ฿ 55,000

57 ตร.ม.

2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ทิศตะวันออก 1 ที่จอดรถ
ดิ เอส อโศก
ขาย
ขาย ฿ 9,900,000

47 ตร.ม.

1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ทิศตะวันออก 1 ที่จอดรถ
ศุภาลัย โอเรียนทัล สุขุมวิท 39
ขาย
ขาย ฿ 5,890,000

46.5 ตร.ม.

1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ทิศเหนือ 1 ที่จอดรถ
ศุภาลัย โอเรียนทัล สุขุมวิท 39
ขาย
ขาย ฿ 4,880,000

39 ตร.ม.

1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ทิศเหนือ 1 ที่จอดรถ
ศุภาลัย โอเรียนทัล สุขุมวิท 39
ขาย
ขาย ฿ 7,150,000 เช่า ฿ 27,000

57.5 ตร.ม.

1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ทิศใต้ 1 ที่จอดรถ
เซอเลส อโศก
ขาย
ขาย ฿ 15,000,000 เช่า ฿ 40,000

50.16 ตร.ม.

1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ทิศใต้ 1 ที่จอดรถ
เซอเลส อโศก
ขาย
ขาย ฿ 17,990,000

70.3 ตร.ม.

2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ทิศใต้ 1 ที่จอดรถ
เซอเลส อโศก
ขาย
ขาย ฿ 27,000,000

90.63 ตร.ม.

2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ทิศใต้ 1 ที่จอดรถ
15 สุขุมวิท เรสซิเดนเซส
Recommended
ขาย
ขาย ฿ 3,000,000 เช่า ฿ 18,000

28.1 ตร.ม.

สตูดิโอ ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ทิศใต้ 1 ที่จอดรถ
15 สุขุมวิท เรสซิเดนเซส
ขาย
ขาย ฿ 7,340,000 เช่า ฿ 20,000

59.29 ตร.ม.

1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ทิศใต้ 1 ที่จอดรถ
15 สุขุมวิท เรสซิเดนเซส
ขาย
ขาย ฿ 15,570,000

137 ตร.ม.

3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ทิศใต้ 1 ที่จอดรถ
ไซมิส จอยญ่า
ขาย

ไซมิส จอยญ่า

พร้อมพงษ์
ขาย ฿ 5,200,000 เช่า ฿ 25,000

49.21 ตร.ม.

1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ทิศตะวันตก 1 ที่จอดรถ
ไซมิส จอยญ่า
ขาย

ไซมิส จอยญ่า

พร้อมพงษ์
ขาย ฿ 4,750,000 เช่า ฿ 50,000

52.21 ตร.ม.

1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ทิศตะวันออก 1 ที่จอดรถ
ไซมิส จอยญ่า
ขาย

ไซมิส จอยญ่า

พร้อมพงษ์
ขาย ฿ 12,000,000 เช่า ฿ 75,000

138.8 ตร.ม.

2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ทิศใต้ 1 ที่จอดรถ
ไฮด์ สุขุมวิท 11
ขาย
ขาย ฿ 9,900,000 เช่า ฿ 35,000

63 ตร.ม.

2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ทิศตะวันออก 1 ที่จอดรถ
ไฮด์ สุขุมวิท 11
ขาย
ขาย ฿ 6,790,000 เช่า ฿ 25,000

32 ตร.ม.

1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ทิศใต้ 1 ที่จอดรถ
ไฮด์ สุขุมวิท 11
ขาย
ขาย ฿ 9,000,000 เช่า ฿ 43,000

58.54 ตร.ม.

2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ทิศตะวันตก 1 ที่จอดรถ