0

CONNECT WITH US

CALL US 1319

4.7 %

นารา ไนน์

ช่องนนทรี
ขาย ฿ 6,100,000 เช่า ฿ 24,000

39 ตร.ม.

1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ทิศเหนือ 1 ที่จอดรถ

4.7 %

ขาย ฿ 5,500,000 เช่า ฿ 21,500

38 ตร.ม.

1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ทิศเหนือ 1 ที่จอดรถ

4.7 %

ขาย ฿ 6,420,000 เช่า ฿ 25,000

34 ตร.ม.

1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ทิศเหนือ 1 ที่จอดรถ

4.7 %

ขาย ฿ 6,380,000 เช่า ฿ 25,000

29 ตร.ม.

1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ทิศใต้ 1 ที่จอดรถ

4.7 %

ทีล สาทร-ตากสิน

วงเวียนใหญ่
ขาย ฿ 5,850,000 เช่า ฿ 23,000

60.03 ตร.ม.

2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ทิศใต้ 1 ที่จอดรถ

4.0 %

ขาย ฿ 14,500,000 เช่า ฿ 48,000

60.5 ตร.ม.

2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ทิศใต้ 1 ที่จอดรถ

4.7 %

ขาย ฿ 5,620,000 เช่า ฿ 22,000

31.94 ตร.ม.

1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ทิศเหนือ 1 ที่จอดรถ

4.7 %

ขาย ฿ 3,600,000 เช่า ฿ 14,000

34 ตร.ม.

1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ทิศเหนือ 1 ที่จอดรถ

4.7 %

ขาย ฿ 5,100,000 เช่า ฿ 20,000

42.07 ตร.ม.

สตูดิโอ ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ทิศเหนือ 1 ที่จอดรถ