My List &
Compare

My List

รายการที่บันทึกไว้


Ref.Number : C210915098

ผู้เยี่ยมชม : 0

ตร.ม. 

สตูดิโอ

ห้องน้ำ

ที่จอดรถ

รายละเอียด

-สิ่งอำนวยความสะดวก

คำนวณการกู้สินเชื่อ

บาท
%
ปี

* หมายเหตุ
ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการห้องอื่นที่คล้ายกัน


ช่องนนทรี

พื้นที่

33 ตร.ม.

ห้องนอน

1

ห้องน้ำ

1

ช่องนนทรี

พื้นที่

41 ตร.ม.

ห้องนอน

1

ห้องน้ำ

1

สุรศักดิ์

พื้นที่

39 ตร.ม.

ห้องนอน

1

ห้องน้ำ

1

ช่องนนทรี

พื้นที่

75 ตร.ม.

ห้องนอน

2

ห้องน้ำ

2