My List

รายการที่บันทึกไว้

BR Agent ส่งมอบกำลังใจ ข้าวกล่อง น้ำดื่ม ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 

     BR Agent ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนบุคลากรด่านหน้าสู้ภัยโควิดด้วยการมอบข้าวกล่อง และน้ำดื่มจำนวน 200 ชุดให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อนำแจกจ่ายแด่เหล่านักรบเสื้อกาวน์ต่อไป โดยมีนายเอกไมตรี ธนปกรณ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด เป็นผู้ส่งมอบ 

 

 

 

#เราทำด้วยหัวใจ
#WeAreBRagent
#BecauseWeCare
#TheBangkokResidence
#RealEstateForHappiness