My List &
Compare

My List

รายการที่บันทึกไว้

BR อาสา..ไม่เห็นด้วยตา สัมผัสด้วยใจ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BR อาสา...ไม่เห็นด้วยตา สัมผัสด้วยใจ

 

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 คุณ นวภัสร์ ปัญญาสกุลวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และพนักงาน The Bangkok Residence ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมที่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อแบ่งปันสิ่งดีๆและส่งต่อความสุขแก่น้องๆ ด้วยการจัดกิจกรรมสันทนาการ เล่นดนตรีกับน้องๆ ร่วมเรียนรู้การใช้อักษรเบรลล์ เพื่อรับรู้ประสบการณ์เรียนจริงและเยี่ยมชมการปฎิบัติงานจริงของคณะอาจารย์ภายในมูลนิธิ พร้อมจัดงานเลี้ยงอาหารกลางวัน นอกจากร่วมอาสาสร้างรอยยิ้มและความสุขแก่น้องๆในมูลนิธิแล้ว BR ร่วมบริจาคอุปกรณ์การเรียน อาทิ หูฟังสำหรับการเรียนรู้  ฟิล์มเขียนแบบ สำหรับทำอักษรเบรลล์ เครื่องเขียนที่จำเป็น โดยมี คุณรสพร นิวาตวงศ์ รองประธานกรรมการ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นผู้รับมอบค่ะ

 

#BRอาสาทำความดีเพื่อสังคม
#RealestateForHappiness