My List

รายการที่บันทึกไว้

โครงการ หนึ่งหยดบีอาร์ ต่อชีวิตผู้อื่น “เพราะการให้ที่ยิ่งใหญ่ คือการให้ที่ไม่สิ้นสุด”

 

💖เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่ทางบริษัทของเราได้จัดขึ้นกับโครงการ  หนึ่งหยดบีอาร์ ต่อชีวิตผู้อื่น “เพราะการให้ที่ยิ่งใหญ่ คือการให้ที่ไม่สิ้นสุด” นำโดย กฤษณ์ชาณัฏฐ์ พราห์มทอง ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท เดอะ บางกอก เรซิเดนซ์ 88 จำกัด มอบเงินสนับสนุนสภากาชาดไทยโดยมี ปิยนันท์ คุ้มครอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านจัดหาโลหิตและภาพลักษณ์องค์กร ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยเป็นผู้รับมอบ พร้อมนำพนักงานร่วมบริจาคโลหิตเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่รอรับการรักษา ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่ได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้อย่างแท้จริง


💖โดยวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ คือ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการช่วยเหลือขึ้นในสังคมไทยและเป็นส่วนหนึ่งในการจัดหาร่วมบริจาคโลหิต อีกทั้งสภากาชาดไทยจะสามารถนำโลหิตที่ได้รับบริจาคในครั้งนี้  ไปใช้ประโยชน์ในวงการแพทย์และได้ช่วยเหลือผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับโลหิต ทั้งเพื่อใช้ในการรักษาอีกด้วย


💖จากสถานการณ์ปัจจุบัน ปริมาณโลหิตที่ได้รับในแต่ละวันนั้นไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วยที่กำลังรอรับบริจาคอยู่เป็นจำนวนมาก ดังนั้น BR จึงขอเป็นส่วนนึงในการร่วมทำความดีด้วยการผนึกกำลังบริจาคโลหิตเพื่อส่งต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์และเพื่อเป็นประโยช์นในทางการแพทย์ต่อไป

 

 

 

 

 

 


#WeAreBRagent
#TheBangkokResidence
#RealEstateForHappiness