My List

รายการที่บันทึกไว้

ความยิ่งใหญ่ของการให้ คือการส่งต่อไปไม่รู้จบ

 

“ความยิ่งใหญ่ของการให้ คือการส่งต่อไปไม่รู้จบ” 
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 บริษัท เดอะบางกอก เรซิเดนซ์ 88 จำกัด ได้ส่งมอบสิ่งของบริจาค อาทิ เครื่องนุ่มห่มจากพนักงาน หนังสือ เครื่องใช้จำเป็น และอุปกรณ์สำนักงาน ให้แก่มูลนิธิสวนแก้ว ได้นำไปใช้ เพื่อสาธารณะประโยชน์สำหรับช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ยากไร้และผู้ประสบปัญหาจากโควิด-19 ต่อไป

 

 

 

 

#เราทำด้วยหัวใจ
#WeAreBRagent
#BecauseWeCare
#TheBangkokResidence
#RealEstateForHappiness