0

CONNECT WITH US

CALL US 1319

วิลล่า อโศก
Highlight
ขาย / เช่า
ขาย ฿ 11,500,000 เช่า ฿ 45,000

86 ตร.ม.

2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ทิศใต้ 2 ที่จอดรถ
วิลล่า อโศก
Highlight
เช่า
เช่า ฿ 38,000

80.77 ตร.ม.

2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ทิศใต้ 1 ที่จอดรถ
วิลล่า อโศก
Highlight
เช่า
เช่า ฿ 39,000

86.16 ตร.ม.

2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ทิศใต้ 2 ที่จอดรถ
สิริ แอท สุขุมวิท
Highlight
ขาย / เช่า
ขาย ฿ 9,500,000 เช่า ฿ 30,000

52 ตร.ม.

1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ทิศเหนือ 1 ที่จอดรถ
วิลล่า อโศก
Highlight
ขาย / เช่า
ขาย ฿ 7,235,000 เช่า ฿ 25,000

52 ตร.ม.

1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ทิศเหนือ 1 ที่จอดรถ
โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี
Highlight
ขาย
ขาย ฿ 5,760,000

34.33 ตร.ม.

1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ทิศตะวันออก 1 ที่จอดรถ
โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี
Highlight
ขาย
ขาย ฿ 17,200,000

59.51 ตร.ม.

2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ทิศตะวันตก 1 ที่จอดรถ
วิลล่า อโศก
Highlight
ขาย / เช่า
ขาย ฿ 6,360,000 เช่า ฿ 25,000

48 ตร.ม.

1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ทิศใต้ 1 ที่จอดรถ
วิลล่า อโศก
Highlight
เช่า
เช่า ฿ 35,000

80 ตร.ม.

1 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ทิศใต้ 1 ที่จอดรถ