0

CONNECT WITH US

CALL US 1319

เดอะ ไลน์ พหลฯ-ประดิพัทธ์
Highlight
ขาย / เช่า
ขาย ฿ 6,490,000 เช่า ฿ 17,000

33.7 ตร.ม.

1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ทิศเหนือ 1 ที่จอดรถ
เดอะ ไลน์ พหลฯ-ประดิพัทธ์
Highlight
ขาย / เช่า
ขาย ฿ 4,380,000 เช่า ฿ 15,000

26.88 ตร.ม.

1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ทิศตะวันตก 1 ที่จอดรถ
ไพน์ บาย แสนสิริ
Highlight
ขาย / เช่า
ขาย ฿ 11,770,000 เช่า ฿ 28,000

46.73 ตร.ม.

1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ทิศตะวันออก 1 ที่จอดรถ
เดอะ ไลน์ พหลฯ-ประดิพัทธ์
Highlight
ขาย / เช่า
ขาย ฿ 4,500,000 เช่า ฿ 15,000

26.5 ตร.ม.

1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ทิศตะวันตก 1 ที่จอดรถ
เดอะ ไลน์ พหลฯ-ประดิพัทธ์
Highlight
ขาย / เช่า
ขาย ฿ 4,940,000 เช่า ฿ 18,000

34 ตร.ม.

1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ทิศตะวันออก 1 ที่จอดรถ
ไพน์ บาย แสนสิริ
Highlight
เช่า
เช่า ฿ 28,000

46 ตร.ม.

1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ทิศตะวันตก 1 ที่จอดรถ
ไอดีโอ คิว วิคตอรี่
Highlight
เช่า

ไอดีโอ คิว วิคตอรี่

อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
เช่า ฿ 32,000

44 ตร.ม.

2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ทิศเหนือ 1 ที่จอดรถ
ไพน์ บาย แสนสิริ
Highlight
ขาย / เช่า
ขาย ฿ 10,700,000 เช่า ฿ 25,000

45 ตร.ม.

1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ทิศตะวันตก 1 ที่จอดรถ
ไพน์ บาย แสนสิริ
Highlight
ขาย / เช่า
ขาย ฿ 16,970,000 เช่า ฿ 38,000

67.77 ตร.ม.

2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ทิศตะวันตก 1 ที่จอดรถ