0

CONNECT WITH US

CALL US 1319

วิลล่า ราชเทวี
Highlight
เช่า
เช่า ฿ 15,000

40 ตร.ม.

สตูดิโอ ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ทิศตะวันออก 1 ที่จอดรถ
อีควิน็อคซ์ พหล-วิภา
Highlight
ขาย / เช่า
ขาย ฿ 7,590,000 เช่า ฿ 23,000

63.23 ตร.ม.

2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ทิศตะวันออก 1 ที่จอดรถ
อีควิน็อคซ์ พหล-วิภา
Highlight
ขาย
ขาย ฿ 3,750,000

31 ตร.ม.

1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ทิศตะวันออก 1 ที่จอดรถ
เดอะ ไลน์ พหลฯ-ประดิพัทธ์
Highlight
เช่า
เช่า ฿ 17,000

34 ตร.ม.

1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ทิศตะวันตก 1 ที่จอดรถ
ไพน์ บาย แสนสิริ
Highlight
ขาย / เช่า
ขาย ฿ 16,590,000 เช่า ฿ 40,000

76 ตร.ม.

2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ทิศตะวันออก 1 ที่จอดรถ
เดอะ ไลน์ พหลฯ-ประดิพัทธ์
Highlight
ขาย
ขาย ฿ 5,300,000

33.5 ตร.ม.

1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ทิศตะวันตก 1 ที่จอดรถ
เดอะ ไลน์ พหลฯ-ประดิพัทธ์
Highlight
ขาย / เช่า
ขาย ฿ 5,350,000 เช่า ฿ 18,000

34 ตร.ม.

1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ทิศตะวันออก 1 ที่จอดรถ
ไอดีโอ คิว วิคตอรี่
Highlight
เช่า

ไอดีโอ คิว วิคตอรี่

อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
เช่า ฿ 22,000

28 ตร.ม.

สตูดิโอ ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ทิศตะวันออก 1 ที่จอดรถ
เดอะ ไลน์ พหลฯ-ประดิพัทธ์
Highlight
ขาย / เช่า
ขาย ฿ 4,000,000 เช่า ฿ 15,000

26.88 ตร.ม.

1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ทิศตะวันตก 1 ที่จอดรถ