0

CONNECT WITH US

CALL US 1319

อีควิน็อคซ์ พหล-วิภา
Highlight
ขาย / เช่า
ขาย ฿ 7,590,000 เช่า ฿ 23,000

63.23 ตร.ม.

2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ทิศตะวันออก 1 ที่จอดรถ
อีควิน็อคซ์ พหล-วิภา
Highlight
ขาย
ขาย ฿ 3,750,000

31 ตร.ม.

1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ทิศตะวันออก 1 ที่จอดรถ
เซ็นทริกซีน พหลโยธิน 9
Highlight
ขาย / เช่า
ขาย ฿ 5,180,000 เช่า ฿ 50,000

59 ตร.ม.

1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ทิศตะวันตก 1 ที่จอดรถ
อินโทร พหลโยธิน - ประดิพัทธ์
Highlight
ขาย
ขาย ฿ 6,470,000

94.77 ตร.ม.

2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ทิศเหนือ 1 ที่จอดรถ
ริธึ่ม พหลฯ-อารีย์
Highlight
ขาย / เช่า
ขาย ฿ 3,890,000 เช่า ฿ 15,000

35.33 ตร.ม.

1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ทิศใต้ 1 ที่จอดรถ
ริธึ่ม พหลฯ-อารีย์
Highlight
เช่า
เช่า ฿ 30,000

66.74 ตร.ม.

2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ทิศเหนือ 1 ที่จอดรถ
ไพน์ บาย แสนสิริ
Highlight
ขาย / เช่า
ขาย ฿ 16,900,000 เช่า ฿ 45,000

67.77 ตร.ม.

2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ทิศใต้ 1 ที่จอดรถ
ไพน์ บาย แสนสิริ
Highlight
เช่า
เช่า ฿ 28,000

45 ตร.ม.

1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ทิศตะวันตก 1 ที่จอดรถ
เดอะ ไลน์ พหลฯ-ประดิพัทธ์
Highlight
ขาย
ขาย ฿ 6,790,000

41 ตร.ม.

1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ทิศตะวันตก 1 ที่จอดรถ