My List

รายการที่บันทึกไว้

สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในกรุงเทพฯ 

สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในกรุงเทพฯ 
 

 


       เมื่อพูดถึงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยหรืออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ทำเลเป็นสิ่งแรก ๆ ที่ผู้คนต้องพิจารณา ปัจจัยที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในกระบวนการตัดสินใจ ที่ทำให้เกิดการลงทุน เช่นพื้นที่ทำเลโดยรอบโครงการและการพัฒนาของเมืองที่กำลังจะเกิดขึ้น โครงสร้างพื้นฐานทางสังคม ระบบการคมนาคม ล้วนเป็นปัจจัยหลักที่นักลงทุนใช้ในการตัดสินใจ  

พูดถึงเรื่องระบบคมนาคม การจราจรในกรุงเทพฯน่าจะเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและประชาชนคนไทยนึกถึงเป็นอย่างแรก ปัญหารถติดบนท้องถนนกำลังปรับตัวดีขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งปัจจุบันมีระบบรถไฟหลายแห่งในกรุงเทพฯ รถไฟฟ้า BTS, รถไฟใต้ดิน MRT และระบบรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์เชื่อมต่อทั่วเมืองกว่า 115 สถานี และกำลังอยู่ในการสร้างสายรถไฟฟ้าเพิ่มมีสถานีอีกกว่า 47 สถานีที่คาดการณ์ว่าหากรถไฟฟ้าเสร็จครบหมดทุกสายปัญหาการจราจรติดขัดก็อาจเบาบางลง จนลบภาพของกรุงเทพฯเมืองรถติดไปได้ ส่งผลถึงตลาดอสังหาฯประเภทคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้าที่จะบูมขึ้นเรื่อยๆในอนาคต

     นอกจากระบบขนส่งมวลชนแล้วประเทศไทยยังมีโครงการอีกมากมายเพื่อเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเช่นแผนแม่บทเศรษฐกิจดิจิทัลแห่งชาติ (พ.ศ. 2559-2563) รัฐบาลได้ดำเนินการจัดหาฮอตสปอต Wi-Fi ฟรีในหมู่บ้านเกือบ 25,000 แห่งทั่วประเทศสร้างเครือข่ายบรอดแบนด์ระดับชาติเชื่อมต่อกับหมู่บ้านโรงเรียนและโรงพยาบาลเกือบ 75,000 แห่ง กรุงเทพฯยังคงเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีของเมืองซึ่งมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลัก ๆ ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น วิทยาศาสตร์การดูแลสุขภาพ และการศึกษา ได้รับการปรับปรุงตามมาตรฐานของต่างประเทศ การศึกษาระหว่างประเทศการเริ่มต้นหรือย้ายธุรกิจไปต่างประเทศและแม้กระทั่งการเกษียณอายุก็เป็นที่นิยมอย่างมากซึ่งช่วยเพิ่มการเติบโตและเสน่ห์ของกรุงเทพฯ

แผนการก่อสร้างในปัจจุบันและอนาคต ยังคงเพิ่มมูลค่าที่ดินในกรุงเทพฯ แม้ในช่วงวิกฤตินี้ ยังคงมีอาคารพาณิชย์ คอมมูนิตี้มอลล์ โรงแรม อาคารการศึกษา และคอนโดมิเนียมถูกสร้างขึ้นและเปิดตัวทุกปี โครงการพัฒนาในเมืองกำลังเกิดขึ้นไม่หยุด และนี่คือสิ่งที่กำลังจะเปลี่ยนให้กรุงเทพฯเป็นแหล่งลงทุนสำคัญในตลาดอสังหาฯของนักลงทุนชาวต่างชาติและชาวไทยเอง