My List &
Compare

My List

รายการที่บันทึกไว้

รู้หรือไม่? ทำธุรกรรมกรมที่ดินออนไลน์ได้ ผ่าน แอป “SMARTLANDS”

 

ข่าวดีเมื่อกรมที่ดิน ออกแอปพลิเคชัน เพื่อลดขั้นตอน ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนผู้มาติดต่อกรมที่ดิน โดยเฉพาะเพื่อความปลอดภัยในช่วงที่มีโควิด-19 แพร่ระบาด ทางกรมที่ดินได้รวมการให้บริการด้านที่ดินต่าง ๆ ไว้ในแอปพลิเคชันเดียว ภายใต้ชื่อ “SMARTLANDS”

 

 

ขอบเขตการให้บริการทั้งหมด 15 บริการที่ทำเองได้ผ่านแอป SMARTLANDS


1. สารานุกรมที่ดิน ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจด้านที่ดินที่สำคัญและจำเป็นสำหรับประชาชน
2. การนัดจดทะเบียนล่วงหน้า ในการทำธุรกรรมด้านที่ดินกับสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ
3. LandsMaps การค้นหารูปแปลงที่ดิน ที่มีรายละเอียดโฉนดที่ดิน 33 ล้านแปลง โดยสามารถเข้าถึงการค้นหาที่ดิน โฉนดที่ดิน และเลขระวางได้ทันที 
4. การตรวจสอบราคาประเมินที่ดินประจำปีของกรมธนารักษ์ โดยราคาประเมินที่ดินที่ใช้อยู่ในปัจจุบันคือ รอบปี 2559-2563 
5. การค้นหาที่ตั้งสำนักงานที่ดิน ทั้ง 463 แห่งทั่วประเทศ
6. การคำนวณภาษีอากรและค่าธรรมเนียมที่ดินประเภทต่าง ๆ เพื่อเตรียมการ
7. ขั้นตอนการทำธุรกรรมที่ดิน
8. การค้นหาข้อมูลนิติบุคคลจัดสรรที่ดินอาคารชุด
9. การค้นหาประกาศที่ดิน (e-LandsAnnouncement) เพื่อรักษาสิทธิ์ในที่ดินของประชาชนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยประชาชนสามารถตรวจสอบประกาศการทำนิติกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่ดินของตนเอง เช่น มรดกเกี่ยวกับที่ดิน การรังวัดข้างเคียง หากจำเป็นต้องคัดค้านก็สามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลาเพื่อรักษาสิทธิในที่ดินของตนเอง
10. การเข้าถึงเว็บไซต์กรมที่ดิน
11. การร้องทุกข์-ร้องเรียน ผ่านระบบ E-Contact DC
12. การติดต่อกรมที่ดินผ่าน LINE: @teedin ของแต่ละสำนักงานที่ดินเพื่อ
13. ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง ของกรมที่ดิน
14. ระบบถาม-ตอบ ปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับที่ดิน
15. การตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการรังวัดทั่วประเทศที่มีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันในแต่ละจังหวัด

 

และคาดว่าทางกรมที่ดินจะพัฒนาแอปพลิเคชันให้รองรับบริการได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นในอนาคตนี้ค่ะ สำหรับลูกค้า BR Agent ไม่ต้องกังวลเรื่องความยุ่งยากค่ะ เพราะ BR Agent เราเตรียมเอกสารพร้อมเดินเรื่องให้ตลอด 
 

ติดตามข่าวสารได้ที่ BR Agent ทุกวัน
LINE@: http://line.me/ti/p/%40bkkresidence
Facebook: https://www.facebook.com/TheBangkokResidence
Instagram: https://www.instagram.com/thebangkokresidence/