My List

รายการที่บันทึกไว้

ทำยังไงดี ? ถ้ามีคนติดโควิด-19ในคอนโด

 

การระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส(COVID-19) ยังคงทวีความรุนแรงอยู่ในช่วงนี้นะคะ มีหลายพื้นที่ ๆ เป็นพื้นที่เสี่ยงและต้องยอมรับว่า คอนโดมิเนียมเองก็เป็นพื้นที่เสี่ยงเช่นกัน จากสถานการณ์นี้ BR Agent ขอแนะนำวิธีปฎิบัติตัว เราจะทำยังไงดี? ถ้ามีคนติดโควิด-19 ในคอนโด 

 

ซึ่งแต่ละคอนโดมิเนียม ก็จะมีมาตรการในการรับมือเมื่อมีผู้ติดเชื้อโควิด-19ที่ไม่แตกต่างกันมากนัก

 

สิ่งที่เราควรปฎิบัติคือ

1.ติดตามการประกาศจากทางนิติบุคคลอย่างใกล้ชิด
ถ้าหากพบว่ามีคนติดเชื้อโควิด-19ในคอนโดมิเนียม นิติบุคคลจะต้องรีบแจ้งให้ลูกบ้านท่านอื่นๆได้รับทราบ ไม่ว่าจะผ่านทาง แอพลิเคชั่นของทางคอนโดเอง หรือผ่านทางไลน์กลุ่ม และประกาศตามช่องทางอื่นๆ 

 


 

2.ตรวจสอบไทม์ไลน์ว่าเราอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือไม่
เมื่อมีการแจ้งว่าพบคนติดเชื้อโควิด-19ในคอนโดมิเนียมจากนิติแล้ว ขั้นต่อไปคือการติดตามไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อโควิด-19 ว่าระหว่างการใช้ชีวิตประจำวันในคอนโดมิเนียมนั้น เราจัดอยู่ในกลุ่มความเสี่ยงไหน โดยพิจารณาจากข้อมูลของกรมควบคุมโรคค่ะ 

 

 

 

ผู้เสี่ยงสูง คือผู้ที่ไม่ใส่หน้ากากอนามัยและอยู่ใกล้กับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในระยะที่พูดคุยกัน
ใกล้ๆ เกิน 5 นาที หรือไม่ได้พูดคุยกันแต่อยู่ในที่ปิดร่วมกันในระยะ 1 เมตร เกิน 15 นาที เป็นผู้ที่ควรตรวจหาเชื้อและกักตัวเอง 14 วัน


ผู้เสี่ยงต่ำ คือผู้ที่ใส่หน้ากากอนามัยป้องกัน แต่อยู่ใกล้ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 (เช่น การใช้ลิฟต์ร่วมกัน) โดยผู้ที่เสี่ยงต่ำ ไม่ต้องกักตัว ไม่ต้องตรวจ แต่สังเกตอาการ 14 วัน หากมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์ (อย่างไรก็ตามควรหลีกเลี่ยงการไปในสถานที่แออัด)


ผู้ไม่เสี่ยง คือผู้ที่อยู่ไกลกับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 มากๆ เช่น อยู่คนละห้อง คนละชั้นกับผู้ป่วย


 

ถ้าหากเราเข้าข่ายอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูง ควรทำตัวอย่างไร?

สำหรับผู้ที่เข้าข่าย "ความเสี่ยงสูง" ควรเข้ารับการตรวจโควิด-19 กับโรงพยาบาลที่เรามีสิทธิรักษา โดยสามารถเช็คสิทธิการรักษาพยาบาลของตัวเองได้ที่ "สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ" หรือ คลิกที่นี่

 

 

และควรเริ่มต้นการกักตัวเพื่อสังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน โดยอาการป่วยมักเกิดขึ้นหลังจากได้รับเชื้อมาแล้วอย่างน้อย 3 – 4 วัน ขึ้นอยู่กับลักษณะอาการของเชื้อแต่ละสายพันธุ์ อย่าลืมแจ้งทางนิติคอนโดมิเนียมที่เราอาศัย เพื่อที่ทางนิติ จะได้ ดูแล ประสานการกักตัวเพื่อเฝ้าสังเกตอาการ ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ของกรมควบคุมโรค และในระหว่างที่กักตัว หากพบอาการป่วยอย่างใดอย่างหนึ่งควรแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ของตนเองกับทางหน่วยงานที่รับเรื่องเผื่อเข้ารับการรักษา โทร. 1330, 1669, 1669 และอย่าลืมแจ้ง นิติคอนโดมิเนียม เพื่อที่จะได้เตรียมการและแจ้งประสานงาน พนักงานควบคุมโรคติดต่อ หรือหน่วยงานสาธารณะสุขในพื้นที่ต่อไปนั่นเองค่ะ 

 

สำหรับใครที่ไม่ได้เข้าข่ายในกลุ่มเสี่ยง ก็ควรปฎิบัติตัวด้วยความระมัดระวังอย่างเคร่งครัดเช่นกัน

 

1.ดูแลตัวเอง
- สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกไปข้างนอก
- หมั่นล้างมือให้สะอาด เลี่ยงการสัมผัสบนใบหน้า
- ดูแลสุขภาพตัวเอง สังเกตอาการตัวเองบ่อยๆ 

 

2.เว้นระยะห่าง
- งดเข้าใช้ส่วนกลางคอนโดมิเนียม
- แบ่งงานกันใช้ลิฟต์ หากลิฟต์แน่นควรรอลิปต์ตัวถัดไป
- อยู่ห่างจากผู้อื่น 1-2 เมตร

 

3.รับผิดชอบต่อส่วนรวม
- ให้ความร่วมมือกับทางนิติบุคคล และให้ข้อมูลที่ไม่เป็นเท็จ 
- งดการไปพื้นที่เสี่ยง 
- ไม่พาบุคคลภายนอกที่มีความเสี่ยงเข้าคอนโดมิเนียม


อีกสิ่งหนึ่งที่เราควรทราบ คือกระบวนการการปฎิบัติงานของนิติบุคคลในการจัดการเมื่อพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในคอนโดมิเนียม ถ้ามีการจัดการที่ได้มาตรฐาน ลูกบ้านอย่างเราก็จะยิ่งปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะ ซึ่งทางกรมควบคุมโรคก็ได้ออกวิธีแนะนำไว้ดังต่อไปนี้ค่ะ 

 

วิธีการปฎิบัติของนิติบุคคลเมื่อพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในคอนโดมิเนียม

 

1.ด้านบุคคล
- ให้พนักงาน/ผู้พักอาศัยที่ติดเชื้อ หยุดงานทันทีและแยกตัวเองจากผู้อื่น
- แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ ภายใน 3 ช.ม. เพื่อควบคุมโรค และคัดกรองกลุ่มเสี่ยง ผู้มีความเสี่ยงสูง ให้รีบพบแพทย์ทันทีพร้อมทั้งกักตัว 14 วัน
- ผู้มีความสี่ยงต่ำ แยกตัวเองเพื่อสังเกต อาการ 14 วัน หากมีอาการให้รีบพบแพทย์ทันที

 

2.ด้านสถานที่
- หยุดกิจกรรมในแผนก/ชั้น ที่มีคนติดเชื้อโควิด-19 เพื่อทำความสะอาด 1-3 วัน และ จัดให้มีการ ทำความสะอาดอุปกรณ์ และบริเวณที่มีผู้สัมผัสปริมาณมากอย่างสม่ำเสมอ เช่น ราวจับ กลอนประตู ห้องน้ำ อุปกรณ์ต่างๆที่ ด้วยน้ำยาฟอกขาวความเข้มข้น 6% ผสมน้ำสะอาด (โดยใช้น้ ายา 1 ส่วนต่อน้ า 99 ส่วน) หรือ 70% แอลกอฮอล์
- ระมัดระวังการเก็บขยะติดเชื้อ เช่น ทิชชู่ที่ผ่าน การใช้งานแล้ว ให้ใส่ถุงขยะสีแดงและปิดปาก ถุงให้มิดชิด
- ผู้ปฏิบัติการทำความสะอาด ต้องสวมอุปกรณ์ ส่วนบุคคล เช่น ถุงมือ ผ้ากันเปื้อน ผ้าปิดจมูก
และรองเท้าพื้นยางหุ้มแข้งตลอดเวลา

 

3.ด้านระบบ/สภาพแวดล้อม
- ติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิหน้าทางเข้า-ออก อาคาร
- ตั้งจุดจ่ายแอลกอฮอล์เจล ตามบริเวณที่มีผู้คนเดินผ่านบ่อยๆ เช่น ทุกจุดเข้า-ออกคอนโดมิเนียม หน้าลิฟต์ 
- จัดการแยก/ทำลาย ขยะติดเชื้อ
- จัดการระบบระบายอากาศ ให้ หมุนเวียนอากาศได้ดีขึ้น
- แจ้งประกาศให้ลูกบ้านรับข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็ว

 

สิ่งสำคัญที่สุดเมื่อรับรู้ว่ามีคนติดโควิด-19ในคอนโดมิเนียมของเรานั้น คือ การตั้งสติ ไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปค่ะ เบื้องต้นให้รักษาระยะห่าง (Social Distancing)  หลีกเลี่ยงพื้นที่ส่วนกลางหรือพื้นที่เสี่ยง ตรวจเช็คตัวเองบ่อยๆว่ามีอาการเข้าข่ายอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือไม่  หากพบว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยง ควรรีบแจ้งทางนิติบุคคล เพื่อให้มีการจัดการอย่างถูกต้อง พร้อมเปิดเผยไทม์ไลน์อย่างตรงไปตรงมา เพื่อการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะ  ครั้งหน้าเราจะมีบทความน่ารู้เกี่ยวกับ คอนโดมิเนียมและอสังหาฯ มาฝาก อย่าลืมติดตามนะคะ
 

 

ติดตามข้อมูลข่าวสารดีๆทุกสัปดาห์ได้ที่ 
LINE@: http://line.me/ti/p/%40bkkresidence
Facebook: https://www.facebook.com/TheBangkokResidence
Instagram: https://www.instagram.com/thebangkokresidence/