My List

รายการที่บันทึกไว้

ขั้นตอนง่ายๆ ในการย้ายออกจากห้อง เมื่อหมดสัญญาเช่า


     เดี๋ยวนี้เรามักจะพบเห็นข่าวที่เกี่ยวกับการย้ายออกจากห้องเช่ากันบ่อยครั้ง ส่วนใหญ่สภาพห้องที่เป็นข่าวดัง มักจะมาจากสภาพห้องที่ไม่เรียบร้อย บางรายออกไปพร้อมกับทิ้งความเสียหายที่เกินจะบรรยาย ผลสุดท้ายเจ้าของห้องก็แทบจะเป็นลมกับค่าใช้จ่ายที่ต้องแบกรับเอง ถ้าจะไม่ให้เกิดขึ้นหรือเกิดความเสียหายให้เจ้าของห้องน้อยที่สุด ทั้งผู้เช่าและเจ้าของห้องเองก็ต้องมีการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมสำหรับการย้ายก่อนในวันที่หมดสัญญา แต่วันนี้ผมอยากจะขอนำเสนอในมุมของผู้เช่า ว่าถ้าหากหมดสัญญาจะย้ายออกจากห้องเช่าในคอนโด จะต้องทำอะไรบ้าง?

 

 


     1.    แจ้งเจ้าของห้องล่วงหน้าว่าจะไม่ต่อสัญญาเช่า ก่อนแจ้ง ควรดูในสัญญาเช่าที่ตกลงกันก่อนครับ ว่าหากหมดสัญญาแล้ว ผู้เช่าจะต้องแจ้งกับเจ้าของห้องล่วงหน้ากี่วัน ถ้าจะให้ดีผู้เช่าควรจะต้องระบุวันที่จะ “ย้ายออกและคืนห้อง” ที่ชัดเจน จะก่อนจะหลังวันหมดสัญญาก็แจ้งให้เจ้าของห้องไปครับ เพื่อที่จะได้ตกลงและเตรียมตัวกันให้พร้อม


     2.  ใกล้ถึงวันที่จะย้ายออก ผู้เช่าจะต้องขนย้ายสัมภาระของตนเองออกให้หมด ให้เหลือไว้แต่ของเดิมที่เข้ามาอยู่แต่แรก อะไรไม่ใช่ของเราแต่แรก อย่าเอาไปนะครับ 555 ขั้นตอนนี้ต้องทำให้เสร็จล่วงหน้าก่อนวันที่จะย้ายออก หรือบางคนต้องการจะขนย้ายของออกในวันที่จะคืนห้อง ก็ได้เช่นกัน แต่จะต้องทำให้เสร็จก่อนเวลานัดหมายที่จะส่งมอบห้องคืนครับ


    3.  ตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น เพราะโดยทั่วไปแล้ว ตามข้อตกลงในสัญญาผู้เช่าจะต้องคืนห้องในสภาพที่เข้ามาอยู่ตั้งแต่แรก แต่ในความเป็นจริงแล้ว การเข้ามาอยู่อาศัยในระยะเวลาที่ยาวนาน สภาพห้องหรือของใช้ต่างๆ อาจมีการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ก็เป็นได้ ดังนั้น หากพบว่าอะไรที่เสียหาย ผู้เช่าควรทำการซ่อมแซมแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนล่วงหน้าครับ แต่ถ้าหากปล่อยไว้หรือตั้งใจที่จะคืนห้องในสภาพที่มีของเสียหาย เจ้าของห้องก็จะคิดค่าเสียหายแล้วนำเงินดังกล่าวไปหักออกจากเงินประกันความเสียหายของผู้เช่าแทน


     4.  ทำความสะอาดห้องให้เรียบร้อย อย่างที่บอกผู้เช่าจะต้องคืนห้องในสภาพที่เรียบร้อยเหมือนวันที่เข้ามาอยู่แต่แรก ดังนั้น ผู้เช่าก็จะต้องทำความสะอาดห้อง เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย สะอาดตา รวมถึงการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศด้วยครับ เพราะบางห้องอาจมีระบุในสัญญา ถ้าจะให้ดีอันนี้ต้องตกลงกันแต่แรก แต่ถ้าผู้เช่าไม่ทำความสะอาดหรือทำแล้วไม่เรียบร้อย เช่นกันครับ เจ้าของห้องมีสิทธิ์คิดค่าทำความสะอาดโดยนำไปหักจากเงินประกันความเสียหายได้เช่นกัน


     5.  ชำระค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า/ค่าน้ำประปา) ให้เรียบร้อย จะชำระก่อนหรือในวันที่ย้ายออกก็ได้ตามแต่จะตกลงกัน แต่การคิดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นการคำนวณแบบล่วงหน้าโดยประมาณ โดยคิดจากยอดการใช้งานล่าสุดจนถึงวันที่ย้ายออก ส่วนอัตราการใช้งานค่าไฟฟ้าและน้ำประปาของแต่ละที่ อาจจะไม่เหมือนกัน ผู้เช่าสามารถสอบถามข้อมูลนี้ได้จากนิติบุคลคลประจำโครงการครับ


     6.  ส่งคืนกุญแจ คีย์การ์ด บัตรเข้าออกประตู/ลิฟต์ บัตรจอดรถ สติ๊กเกอร์เข้าออก และอุปกรณ์ทั้งหมดให้กับเจ้าของห้อง ขั้นตอนนี้ทำเหมือนกับว่าผู้เช่าได้รับอะไรมาบ้างในวันที่ย้ายเข้า ก็ให้คืนทั้งหมดกลับไปให้เจ้าของห้อง หากมีอะไรชำรุดหรือสูญหาย ให้แจ้งเจ้าของห้องและตกลงกันถึงค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นในทันที


     7.  ตกลงและสรุปร่วมกันว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรที่เกิดขึ้นบ้างหลังจากการส่งคืนห้อง ค่าใช้จ่ายอะไรที่เจ้าของห้องจะนำไปหักออกจากเงินประกันความเสียหาย เพื่อที่จะได้ทราบถึงจำนวนเงินประกันที่จะได้รับคืน และระยะเวลาที่เจ้าของห้องจะคืนเงินประกันให้ เพราะทั้งสองฝ่ายจะได้เข้าใจตรงกันและมั่นใจว่าจะไม่เกิดประเด็นขัดแย้งหรือไม่เข้าใจกันได้ในภายหลัง

 

     ทั้งหมดนี้ ถือเป็นขั้นตอนง่ายๆ ที่จะทำให้ผู้เช่าและเจ้าของห้องสามารถส่งและรับมอบห้องคืนได้ด้วยสภาพที่ยินยอมพร้อมใจซึ่งกันและกัน ต่างฝ่ายก็ได้รับความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว ความยุติธรรม ที่สำคัญคือไม่ต้องมาทุกข์ใจกันในภายหลัง เพราะไม่แน่ ทั้งสองฝ่ายอาจจะได้กลับมาเป็นผู้เช่ากับเจ้าของห้องกันอีกก็ได้ในอนาคต
 

ติดตามข้อมูลข่าวสารดีๆทุกสัปดาห์ได้ที่ 
LINE@: http://line.me/ti/p/%40bkkresidence
Facebook: https://www.facebook.com/TheBangkokResidence
Instagram: https://www.instagram.com/thebangkokresidence